(Foto Nr. 20190928_1507)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1507
(Foto Nr. 20190928_1510)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1510
(Foto Nr. 20190928_1511)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1511
(Foto Nr. 20190928_1513)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1513
(Foto Nr. 20190928_1514)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1514
(Foto Nr. 20190928_1515)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1515
(Foto Nr. 20190928_1516)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1516
(Foto Nr. 20190928_1525)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1525
(Foto Nr. 20190928_1535)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1535
(Foto Nr. 20190928_1538)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1538
(Foto Nr. 20190928_1540)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1540
(Foto Nr. 20190928_1542)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1542
(Foto Nr. 20190928_1543)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1543
(Foto Nr. 20190928_1544)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1544
(Foto Nr. 20190928_1545)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1545
(Foto Nr. 20190928_1546)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1546
(Foto Nr. 20190928_1548)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1548
(Foto Nr. 20190928_1550)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1550
(Foto Nr. 20190928_1551)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1551
(Foto Nr. 20190928_1552)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1552
(Foto Nr. 20190928_1553)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1553
(Foto Nr. 20190928_1554)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1554
(Foto Nr. 20190928_1555)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1555
(Foto Nr. 20190928_1556)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1556
(Foto Nr. 20190928_1558)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1558
(Foto Nr. 20190928_1560)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1560
(Foto Nr. 20190928_1561)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1561
(Foto Nr. 20190928_1562)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1562
(Foto Nr. 20190928_1563)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1563
(Foto Nr. 20190928_1564)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1564
(Foto Nr. 20190928_1565)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1565
(Foto Nr. 20190928_1566)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1566
(Foto Nr. 20190928_1567)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1567
(Foto Nr. 20190928_1568)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1568
(Foto Nr. 20190928_1569)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1569
(Foto Nr. 20190928_1570)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1570
(Foto Nr. 20190928_1571)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1571
(Foto Nr. 20190928_1572)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1572
(Foto Nr. 20190928_1573)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1573
(Foto Nr. 20190928_1574)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019
20190928_1574
(Foto Nr. 20190928_1574)   40 km, Tocht om de Noord Waterhuizen-Veendam (foto Hennie v/d Burg) Waterhuizen 28-09-2019