(Foto Nr. 20200104_0434)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0434
(Foto Nr. 20200104_0435)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0435
(Foto Nr. 20200104_0436)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0436
(Foto Nr. 20200104_0438)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0438
(Foto Nr. 20200104_0440)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0440
(Foto Nr. 20200104_0443)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0443
(Foto Nr. 20200104_0444)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0444
(Foto Nr. 20200104_0451)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0451
(Foto Nr. 20200104_0467)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0467
(Foto Nr. 20200104_0469)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0469
(Foto Nr. 20200104_0475)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0475
(Foto Nr. 20200104_0478)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0478
(Foto Nr. 20200104_0487)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0487
(Foto Nr. 20200104_0504)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0504
(Foto Nr. 20200104_0515)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0515
(Foto Nr. 20200104_0517)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0517
(Foto Nr. 20200104_0519)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0519
(Foto Nr. 20200104_0527)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0527
(Foto Nr. 20200104_0532)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0532
(Foto Nr. 20200104_0533)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0533
(Foto Nr. 20200104_0535)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0535
(Foto Nr. 20200104_0537)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0537
(Foto Nr. 20200104_0554)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0554
(Foto Nr. 20200104_0556)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0556
(Foto Nr. 20200104_0559)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0559
(Foto Nr. 20200104_0560)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0560
(Foto Nr. 20200104_0561)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0561
(Foto Nr. 20200104_0572)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0572
(Foto Nr. 20200104_0576)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0576
(Foto Nr. 20200104_0581)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0581
(Foto Nr. 20200104_0585)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0585
(Foto Nr. 20200104_0588)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0588
(Foto Nr. 20200104_0595)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0595
(Foto Nr. 20200104_0596)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0596
(Foto Nr. 20200104_0601)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0601
(Foto Nr. 20200104_0606)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0606
(Foto Nr. 20200104_0616)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0616
(Foto Nr. 20200104_0619)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0619
(Foto Nr. 20200104_0622)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0622
(Foto Nr. 20200104_0623)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020
20200104_0623
(Foto Nr. 20200104_0623)   40 km, 44e Winterserie tocht (foto Piet Dijkhuizen) Geldermalsen 04-01-2020